logo
Bezoekadres
Kiotoweg 159
3047 BG Rotterdam

(T) 010-245 78 43
(F) 010-245 78 45
(M)
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Postadres
Postbus 12039
3004 GA Rotterdam

 


 

 
 
 
FLEXKRACHT Uitzendbureau

Flexkracht is in 2008 opgericht en de naam is voor u wellicht nieuw in de markt maar de medewerkers van Flexkracht hebben jarenlange ervaring in de Bouw, Industrie en Techniek. Flexkracht is namelijk ontstaan door het samengaan van een aantal Uitzendondernemers die de krachten hebben gebundeld tot 1 flexibele dienstverlener. Omdat Flexkracht dus geen "nieuwkomer" is beschikken wij al over een aanmerkelijk personeelsbestand en zijn er zelfs al vaklieden vast verbonden aan het bedrijf.

Omdat de medewerkers zelf afkomstig zijn uit de branches waarnaar Flexkracht personeel uitzend hebben zij inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en kunnen zij goed beoordelen welke persoon geschikt is voor de functie.

In onze regio zijn veel bureaus actief die vergelijkbare diensten aanbieden. Flexkracht is daarom van mening zich alleen te kunnen onderscheiden door:

- kwalitatief goed personeel te leveren tegen een concurrerende prijs
- duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen
- duidelijk te communiceren en terugkoppeling te geven, gek gezegd "nee is ook een antwoord"
- het personeel goed te begeleiden en dit niet te beperken tot alleen de eerste dag
- de voorschriften te respecteren en de zekerheid te geven dat klanten met een bonafide onderneming werken

Flexkracht streeft ernaar een verlengstuk te worden van uw organisatie waar u van op aan kunt !

Om een nog beter overzicht te geven van het bedrijf hieronder een korte samenvatting van een aantal zaken die belangrijk zijn voor klanten maar zeker ook voor arbeidskrachten.

NBBU:
Flexkracht is lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbureaus). Om lid te worden en blijven dient de administratie en de werkwijze op orde te zijn en hierop wordt op gezette tijden gescreend. Contractuele afspraken met klanten en arbeidskrachten gebeuren op basis van de Algemene Voorwaarden van de NBBU en de beloning van de arbeidskrachten is conform de bepalingen van NBBU CAO.

VRO:
Flexkracht is lid van het VRO en het VRO voert de controle uit in het kader van het NEN 4400-1 predicaat. Alleen bonafide uitzendbureaus kunnen opgenomen worden in het VRO register.

CORDARES:
Flexkracht heeft een Cordares aansluiting en draagt voor haar arbeidskrachten premie af aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

STICHTING NORMERING ARBEID:
Flexkracht is opgenomen in het "Register Normering Arbeid" van de Stichting Normering Arbeid. SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

G-REKENING:
Flexkracht is in het bezit van een G-rekening waar de klanten een deel van de factuurwaarde op afstorten. Hierdoor hebben de klanten meer zekerheid omtrent het afdragen van belastingen en premies in het kader van de WKA.